Om Jobcenter Randers

Organisation

Jobcenter Randers er en del af Randers Kommune og hører organisatorisk under Social og Arbejdsmarked.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandllingstiden for sager i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, har du mulighed for at klage. Som hovedregel har du fire uger til at klage.